super heroes

mümtâz kahrmanlar sâni

4 Oca , 2017
Created by yeniceri_kahvesi

lâedri beğ’in sultan ile birlikde mümtâz kahrmanlara rastgeldiği ma’cerasu.

Devamını Seyret

filaş

20 May , 2016
Created by yeniceri_kahvesi

filaş filâş nam mümtaz kahrman ki rûy-i zemînin en çabuk-pâ âdemidür. sür’at-ı ziyâ ona nisbetle topaldur.   polis teşkilâtunda adlî tıb içün me’mur bir simyacudır. âhesteliğü ile sâhib-i şöhret(şöhret sahibi) ve dahî ekseriyetle herşeye geç kalan bir ferddür. lâkin ol infilâk gicesünden ba’dehu, kendüye ziyâyı yâr vü yâran itmiş, tefekkürden dahî daha çabuk olması sebebiyle […]

Devamını Seyret

mümtaz kahrmanlar – II

28 Mar , 2016
Created by yeniceri_kahvesi

çadurlarımızı toplayub, râhe üftade olduk da bu bencileyin acûz kul nice nice mümtaz kahrmanlar ve dahî birde meydande kellesü kızdığında “duhhhh” deyu nâra atan humer isimpsun ile bard bin humere tesâdüf itdi. “yu lidıl” deyub şunceğiz beççe-i bîgünâhın boğazuna sarılmışdı ki, o küçek sarı tenlü çocuğun dilü rûzigâr alan bir sancak gibi dalğalanıyordu. bu baba […]

Devamını Seyret