muhammed fatih kara

nokta-i kuvvet (power point) mesnevisi

5 Oca , 2017
Created by yeniceri_kahvesi

nokta-i kuvvet(power point) mesnevisi   kamu millet cem’ olundu lâedri hikâyet eyleye, bir ğarib sergüzeşti rivâyet eyleye. lâedri çelebi sözi sâz eyledü, ol efsâne içün nice hoş elfâz eyledü. bir vakte vâsıl oldu ki koca koca şirketler, cem’ olunub küçek otağlarda birer birer. virüb duvara tezyînlü ma’ruzâtı prujektlü aletle, kıldular mes’eleyi aşikâr nokta-i kuvvetle. uçuşdı havalarda […]

Devamını Seyret

mümtâz kahrmanlar sâni

4 Oca , 2017
Created by yeniceri_kahvesi

lâedri beğ’in sultan ile birlikde mümtâz kahrmanlara rastgeldiği ma’cerasu.

Devamını Seyret

tilâvizyon risâlesi: kim bir milyon akçe ister?

27 Nis , 2016
Created by yeniceri_kahvesi

malûmunuz ola ki bu türkçe risâlenin sebeb-i te’lifi, şu günden takrîbi 300 sene sonraya seyyah-ı zeman olarak reftâr oldığımda tilâvizyon deyu bir alete rastgeldüm ki bu aletden memâlik-i osmânîde meskûn her ferdün haberdâr olmasıdır. böylesü sihirlü çeyize hiç kimesne şâhid olmamışdır. belkıs’ın tahtının yemenden gelmesü gibi, nice nice suretler mesafe dinlemeyüb bulunduğınız haneye sureten vâsıl […]

Devamını Seyret

tilâvizyon risâlesi: pelin hanım ile gündemden ziyâde

26 Nis , 2016
Created by yeniceri_kahvesi

malûmunuz ola ki bu türkçe risâlenin sebeb-i te’lifi, şu günden takrîbi 300 sene sonraya seyyah-ı zeman olarak reftâr oldığımda tilâvizyon deyu bir alete rastgeldüm ki bu aletden memâlik-i osmânîde meskûn her ferdün haberdâr olmasıdır. böylesü sihirlü çeyize hiç kimesne şâhid olmamışdır. belkıs’ın tahtının yemenden gelmesü gibi, nice nice suretler mesafe dinlemeyüb bulunduğınız haneye sureten vâsıl […]

Devamını Seyret