mesnevi

nokta-i kuvvet (power point) mesnevisi

5 Oca , 2017
Created by yeniceri_kahvesi

nokta-i kuvvet(power point) mesnevisi   kamu millet cem’ olundu lâedri hikâyet eyleye, bir ğarib sergüzeşti rivâyet eyleye. lâedri çelebi sözi sâz eyledü, ol efsâne içün nice hoş elfâz eyledü. bir vakte vâsıl oldu ki koca koca şirketler, cem’ olunub küçek otağlarda birer birer. virüb duvara tezyînlü ma’ruzâtı prujektlü aletle, kıldular mes’eleyi aşikâr nokta-i kuvvetle. uçuşdı havalarda […]

Devamını Seyret