laedri çelebi

mümtâz kahrmanlar sâni

4 Oca , 2017
Created by yeniceri_kahvesi

lâedri beğ’in sultan ile birlikde mümtâz kahrmanlara rastgeldiği ma’cerasu.

Devamını Seyret

makbûl ve maktûl con isnov paşa

20 May , 2016
Created by yeniceri_kahvesi

makbûl ve maktûl con isnov paşa taht ğavğalaru diyârında 7 krallığın maktûl sadr-ı azâmı, vintıfell’ün veli ni’met efendisü eddard stark’ın bir anluk hevesi neticesünde ğayr-ı meşru olarak tevellüd(doğma) itmişdür. isnov deyu ma’rûf(bilinmesi) olmasının sebebi kuzey’de tevellüd iden ğayr-i meşrû çocuk olmasından dolayıdur.  ailesünden heman herkes  izzetlü, nâmuslu ve şereflü olmak içün yaşamakdadırlar. ancak ecel celâlileri […]

Devamını Seyret

tilâvizyon risalesi: ol avaz türkiya

1 May , 2016
Created by yeniceri_kahvesi

malûmunuz ola ki bu türkçe risâlenin sebeb-i te’lifi, şu günden takrîbi 300 sene sonraya seyyah-ı zeman olarak reftâr oldığımda tilâvizyon deyu bir alete rastgeldüm ki bu aletden memâlik-i osmânîde meskûn her ferdün haberdâr olmasıdır. böylesü sihirlü çeyize hiç kimesne şâhid olmamışdır. belkıs’ın tahtının yemenden gelmesü gibi, nice nice suretler mesafe dinlemeyüb bulunduğınız haneye sureten vâsıl […]

Devamını Seyret

tilâvizyon risâlesi: kim bir milyon akçe ister?

27 Nis , 2016
Created by yeniceri_kahvesi

malûmunuz ola ki bu türkçe risâlenin sebeb-i te’lifi, şu günden takrîbi 300 sene sonraya seyyah-ı zeman olarak reftâr oldığımda tilâvizyon deyu bir alete rastgeldüm ki bu aletden memâlik-i osmânîde meskûn her ferdün haberdâr olmasıdır. böylesü sihirlü çeyize hiç kimesne şâhid olmamışdır. belkıs’ın tahtının yemenden gelmesü gibi, nice nice suretler mesafe dinlemeyüb bulunduğınız haneye sureten vâsıl […]

Devamını Seyret