Mevla Mı? Belâ mı?
kuşlardan ne haber vardır?
 • şol nice hikâyenün kahrmanu lâedri beg nam çelebi kimdür? https://t.co/cbdYbrB7v4 https://t.co/a2tfWvX4Um

  12:08 PM Jul 17

 • 15 temmuz... Nice guzel insanlarımızı kaybettik. Allah şehitlerin makamını cennet eylesin. Ailelerine sabır versin. https://t.co/wL3zIGOGwi

  01:15 PM Jul 15

 • vefatınun sene-i devriyesinde merhûm abdurrahim karakoç. (7 haziran 2012). #abdurrahimkarakoc https://t.co/5e2TE23G8y

  01:22 PM Jun 07

 • türk musîkisü üstadlarından tanbûrî cemil begdür ki her sazı çalmağda maharetlü, musîkîde fehâmetlü ... ->… https://t.co/c6Y4WzKkOA

  09:01 AM May 12

 • susyal mecrâ çerisü vü ğam çarkı. https://t.co/73TAd3Xq6d

  09:43 AM May 07

 • vefatınun milâdi sene-i devriyesinde istanbul fethinün babası fâtih sultan mehmed hân. mekânu cennet olsun. . https://t.co/hZzMDWKB6U

  05:20 AM May 03

ressam
First complete the instagram's fields in the panel option (Social Key Tab)
Teba’ OL
with_borders_2

nokta-i kuvvet (power point) mesnevisi

nokta-i kuvvet mesnevisi

nokta-i kuvvet(power point) mesnevisi

 

kamu millet cem’ olundu lâedri hikâyet eyleye,

bir ğarib sergüzeşti rivâyet eyleye.

lâedri çelebi sözi sâz eyledü,

ol efsâne içün nice hoş elfâz eyledü.

bir vakte vâsıl oldu ki koca koca şirketler,

cem’ olunub küçek otağlarda birer birer.

virüb duvara tezyînlü ma’ruzâtı prujektlü aletle,

kıldular mes’eleyi aşikâr nokta-i kuvvetle.
uçuşdı havalarda ğırafükler çartlar,
çözüldi nice müşkil ma’ruzatlar.

bas dedü meydân tuşuna ol çelebi,

tebdil olunsun isilaytımuz ebedi.

idelim arz-u halimizi padişâha takdîm,

bas geçsün isilaytlar misâl-i devr-i kadîm.

adâb u erkânıdur müteşekkirüz hazirûna,

kaldu ise muhal bir mevzû’ suâl oluna.

lâedri çelebi.

 

 

 

lâedri çelebi’nün mektub-u elektrikiyyesü:

“ muhterem hâdım ali paşa,

birüfing elektriklü mektubun teallukatına rabt olunmuşdur. ol brüfing nice basari anasır(görsel unsurlar) ile tezyîn, nice kulağa hoş amedî(hoş gelen) elfâz(lafızlar) ile terkîb olunmuşdur.

 

hayırlar olsun.

lâedri çelebi

seyyâh, edebiyyûn, mühendis, nakkâş ve sâir

devlet-i aliyye”

 

“vakta ki lâedri çelebi asırlar sonrasuna zemanu eğüb gitdü, temâşa idüb tahrîr eyledü.”

google+

linkedin

gıybet et