Mevla Mı? Belâ mı?
kuşlardan ne haber vardır?
 • şol nice hikâyenün kahrmanu lâedri beg nam çelebi kimdür? https://t.co/cbdYbrB7v4 https://t.co/a2tfWvX4Um

  12:08 PM Jul 17

 • 15 temmuz... Nice guzel insanlarımızı kaybettik. Allah şehitlerin makamını cennet eylesin. Ailelerine sabır versin. https://t.co/wL3zIGOGwi

  01:15 PM Jul 15

 • vefatınun sene-i devriyesinde merhûm abdurrahim karakoç. (7 haziran 2012). #abdurrahimkarakoc https://t.co/5e2TE23G8y

  01:22 PM Jun 07

 • türk musîkisü üstadlarından tanbûrî cemil begdür ki her sazı çalmağda maharetlü, musîkîde fehâmetlü ... ->… https://t.co/c6Y4WzKkOA

  09:01 AM May 12

 • susyal mecrâ çerisü vü ğam çarkı. https://t.co/73TAd3Xq6d

  09:43 AM May 07

 • vefatınun milâdi sene-i devriyesinde istanbul fethinün babası fâtih sultan mehmed hân. mekânu cennet olsun. . https://t.co/hZzMDWKB6U

  05:20 AM May 03

ressam
First complete the instagram's fields in the panel option (Social Key Tab)
Teba’ OL
popart_at_ottoman

mümtâz kahrmanlar sâni

mümtaz kahrmanlar-II

mümtâz kahrmanlar sâni

çadurlarımızı toplayub, râhe üftade olduk da bu bencileyin acûz kul nice nice mümtaz kahrmanlar ve dahî birde meydande kellesü kızdığında “duhhhh” deyu nâra atan humer isimpsun ile bard bin humere tesâdüf itdi. “yu lidıl” deyub şunceğiz beççe-i bîgünâhın boğazuna sarılmışdı ki, o küçek sarı tenlü çocuğun dilü rûzigâr alan bir sancak gibi dalğalanıyordu. bu baba ile oğulı birbirinden cüdâ kılmağa hayli zahmet itdük. ol esnâda alem-penâh, iki nehir ile iki bahrin hâkanu, sultan selîm hazretleri ki ufukdan zuhûr itdü. cemâli ayın nûrını biçâre kıldu, atının basdığu yerler bu tesâdüfün huşusı ile mes’ud oldı. yeniçerinin yeki “destuurrrr!” deyu bağırunca humer, yeniçeriler, bir acaib genç olan l.lavliyet ki ismi zayıf nûr ma’nasuna gelirmüş, ve dahî tur huzur-ı penâhide bulundık. “milyonıyır” dediği bir çekiç ile gezen bu adem ferhad cinsünden idü galiba. ferhadun elinde külünk bunun elinde çekiç var idü. zannumca sevdiği kız içün yollara düşmüş asğarda bu çeküç ile su götürecek idü. “yalguzca liyakatlüler bu sihirlü çekici yerinden kaldurabilür.” deyub duruyordu. elinde bir kalkan ile orya burya koşturan kapudan-ı amerikanyaya, ben işbu çekicü alub “desturrrr! sultan selim burda “ dedum fırlattum. çıkan ses karşusında çak çak itdü semâ. bir kendüyi bilmez yeniçeri dahî “ayrın men” namunda ki kimesnenin temurdan libâsını giymişdü. ayaklaru bir anda hâr-efşan, göğsi ve elleri nur-efşan oldu ve bir o tarafe bir bu tarafe denizdeki dalğa gibi göğlerde hareket itmeğe başladu. ne ideceğini bilemeyen ol ademi yire tekrâren nüzul idebilmesü içün uzun zeman uğraşdık. sonra tur memleketü asğard’a kendü şirininün yanına gitdü. kapudan amerikanya nev kıtaya toğri sâlik oldı. l. lavliet iki büklüm dönüb caponya’ya toğri yöridi gitdü. ol libâs ise bizleri bir hayrete düçâr kıldu ki kendü kendüne kalkub ayağa göğlere huruc itdü. gözleri bir lahzâ ziyâlar saçdu ki kalbimüz göğsümüze darb üstüne darb itdü. vesselam.

lâedri çelebi

google+

linkedin

gıybet et