Mevla Mı? Belâ mı?
kuşlardan ne haber vardır?
 • şol nice hikâyenün kahrmanu lâedri beg nam çelebi kimdür? https://t.co/cbdYbrB7v4 https://t.co/a2tfWvX4Um

  12:08 PM Jul 17

 • 15 temmuz... Nice guzel insanlarımızı kaybettik. Allah şehitlerin makamını cennet eylesin. Ailelerine sabır versin. https://t.co/wL3zIGOGwi

  01:15 PM Jul 15

 • vefatınun sene-i devriyesinde merhûm abdurrahim karakoç. (7 haziran 2012). #abdurrahimkarakoc https://t.co/5e2TE23G8y

  01:22 PM Jun 07

 • türk musîkisü üstadlarından tanbûrî cemil begdür ki her sazı çalmağda maharetlü, musîkîde fehâmetlü ... ->… https://t.co/c6Y4WzKkOA

  09:01 AM May 12

 • susyal mecrâ çerisü vü ğam çarkı. https://t.co/73TAd3Xq6d

  09:43 AM May 07

 • vefatınun milâdi sene-i devriyesinde istanbul fethinün babası fâtih sultan mehmed hân. mekânu cennet olsun. . https://t.co/hZzMDWKB6U

  05:20 AM May 03

ressam
First complete the instagram's fields in the panel option (Social Key Tab)
Teba’ OL

lâedri çelebi kimdür?

18. asrun güzîde şahsiyetleründen olan lâedri çelebi, seyyâh-ı zemandur. rivâyet oldur ki zemanda seyahât itmesinü hindistân ta’lim itmüş fekat ta’limü itmâm itmemesü sebebiyle kanğı zemana ve nireye gideceğinü kendüsi ta’yin idememekdedür. şol ma’rifetlerü ile birlikde gezüb gördüğü her yeri tahrîr iden ol kimesnedür ki ahâliy-i osmâni milâdi 2000’li senelerde dahî ne acîb ve ğarib şeyler olduğınu andan bilmişdür. ol çelebi hikâyet ider, nakkaş ali resm ider. henüz ta’mim olunmamış iki eseründen sahifeler neşr olunır şol yirde ki ilki tabakât kitabıdur ki con isnov paşa’dan dut istemediğün kimesnelere muhtevîdür, digerü ise seyâhatnamesidür ki zeman da seyâhat iderüken sergüzeştinü tahrîr itmişdür.

google+

linkedin

gıybet et